ระบบโอโซน/Ozone system for domestic & commercial

โอโซน คืออะไร เกิดขึ้นอย่างไร และนำมาใช้ประโยชน์อะไรได้บ้าง

โอโซนกับสระว่ายน้ำ»»

มีการค้นพบก๊าช โอโซน มามากกว่า 150 ปี แล้ว และได้มีการนำ มาใช้ประโยชน์ อย่างมาก ในประเทศแถบยุโรป

โอโซน คือ อะไร ? 

โอโซน คือก๊าชธรรมชาติที่มีความสามารถยอดเยี่ยม ในการทำปฏิกิริยา ออกซิเดชั่น เพื่อฆ่าเชื้อโรค และ ทำลายสารพิษปนเปื้อน ทุกชนิด ทั้งในน้ำ และ อากาศ อย่างรวดเร็ว และไม่มีสารตกค้าง หลงเหลือในสิ่งแวดล้อม 
โอโซน เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ อย่างไร ? 
ในชั้นบรรยากาศ สตราโทสเฟียร์ ซึ่งอยู่ห่างจากโลกประมาณ 20-50 กม.รังสี 
อัลตราไวโอเลต ทำให้ก๊าชออกชิเจน แตกตัวออกเป็น สองอะตอมก๊าช โอโซนจะเกิดขึ้นเมื่ออะตอม ที่แตกออกนี้ รวมกับออกชิเจน โมเลกุลอื่นดังสมการ ( O2 +UV = O+O , O+O2M = O3 +M )ก๊าชโอโซนนี้มีความสามารถ ดูดซึมรังสี UV ซึ่งอาจทำให้มันแตกตัวเป็นอะตอม และโมเลกุลของออกชิเจน เหมือนดังเดิม การเกิดขึ้น และสลายของโอโซนอย่างต่อเนื่อง บนชั้นบรรยากาศ สตราโทสเฟียร์ จึงช่วยรักษา สมดุลย์ของรังสี UV ไม่ให้ลงมาบนพื้นโลกมาก เกินไป จนเป็นอัตรายต่อมนุษย์ , สัตว์ และพืช

โอโซน เกิดขึ้นในทางเทคนิกไฟฟ้า ( Electrical )ได้อย่างไร ? 
เกิดจากการรวมตัวของอะตอม ออกชิเจน 3 ตัว ซึ่งผลิตจากอากาศปกติ โดยวิธีการทางเทคนิกไฟฟ้า ซึ่งเรียกว่า โคโรน่า ดีสชาส์ ( Corona Discharge ) วิธีดังกล่าว เป็นการผลิต โอโซน ซึ่งมีขนาดใหญ่เพียงพอ เพื่ออุตสาหรรม 
โอโซน นำมาใช้ประโยชน์ อะไรบ้าง ? 
ในช่วงปี ค.ศ. 1860 ( 143 ปี ) เยอรมันใช้ โอโซน ในกระบวนการทำน้ำปะปา อย่างจริงจัง และเป็นที่แพร่หลาย เพราะ สามารถยับยั้งการแพร่ระบาด ของอหิวาตกโรค ได้เป็นอย่างดี ปัจจุบันนักวิทยาสาสตร์ ชาวเยอรมัน ได้ใช้โอโซนฟื้นฟูสภาพแวดล้อม โดยเฉพาะดินที่เสื่อมโทรม และใช้กำจัดขยะติดเชื้อ เพื่อหลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีอันตราย และการเผาที่ทำให้เกิดก๊าชไอระเหยซึ่งไป ทำลายชั้นโอโซน ในบรรยากาศ สำหรับในสหรัฐอเมริกาได้กำหนดกฏหมายให้ใช้ โอโซน ในการฆ่าเชื้อโรคในการผลิตน้ำ ปะปา และน้ำบรรจุขวดปัจจุบันในสหรัฐอเมริกามีการใช้ โอโซน ในระดับเทศบาลมากกว่า 35 หน่วยงาน และยังประยุกต์ใช้ในระบบสระว่ายน้ำด้วยคุณสมบัติของโอโซน ที่สามารถทำปฏิกิริยา ออกชิเดชั่นได้ดีกว่าคลอรีน หลายพันเท่า ซึ่งสามารถฆ่าเชื้อ แบคทีเรีย, ไวรัส และเชื้อโรคต่างๆ ที่แขวนลอยอยู่ในน้ำได้อย่างดี ในเวลาเพียงไม่กี่วินาที โดยปราศจากสารตกค้างพวก ฮาโรเจน ที่มีผลต่อการปนเปื้อนในน้ำสะอาด คลอรีนซึ่งนำมาใช้บำบัดน้ำเสีย จะมีผลทำให้เกิดสารตกค้างซึ่งเรียกว่า ไตรฮาโลมีเทน (THM) สาร(THM) นี้เป็นสารที่ก่อให้เกิดมะเร็งได้ ไตรฮาโลมีเทน ( THM ) เมื่อสัมผัส โอโซน จะสลายตัวเป็น คาร์บอนไดออกไซด์ , น้ำ และไฮโดรเจนคลอไรด์ ซึ่งไม่มีอันตราย

สอบถามสินค้า สนใจติดต่อ/Contact Us 081-903-7672 / 081-753-2593

Email: naturalpool@hotmail.com

           jira.naturalpool@gmail.com

ID Line: jira-jewelry

FB: Naturalpool

Location: Click>>