โอโซนกับสระว่ายน้ำ

โอโซนฆ่าเชื่อได้เร็วกว่าคลอรีน โดยเฉพาะเชื้อแบบะบบสุขาภิบาล ฆ่าเชื้อด้วยระบบโอโซน สามารถประหยัดการใช้คลอรีน 80-90%โอโซนสามารถฆ่าแบคทีเรีย ได้เร็วกว่าคลอรีนถึง 3,125 เท่า และยังสามารถสลายสารเคมีต่างๆได้ดี
ข้อดี
1. เป็นระบบอัตโนมัติ ประหยัดแรงงานคน
2. ฆ่าเชื้อโรคได้แน่นอน และรวดเร็วกว่าคลอรีน โดยไม่ทิ้งสารพิษตกค้าง
3. ประหยัดค่ายใช้จ่าย เพราะไม่ต้องซื้อสารเคมี
4. ช่วยยืดอายุไส้กรองนานถึง 10 เท่า
5. มีความปลอดภัยสูง และรักษาสิ่งแวดล้อม
ข้อจำกัดของระบบโอโซน
1.โอโซนมีความสามารถละลายน้ำต่ำกว่าคลอรีน
2. ต้องเลือกเครื่องกำเนิดโอโซนที่เชื่อถือได้ ว่ามีขนาด และประสิทธิภาพจริง
3.ต้องออกแบบระบบการใช้งานอย่างถูกวิธี โดยผู้ชำนาญ
4. ต้องควบคุมอุณหภูมิ และความชื้นของอากาศ ที่เข้าเครื่อง จึงจะได้ความเข้มข้นของ โอโซนตามต้องการ โอยเฉพาะระบบขนาดใหญ่