สระว่ายน้ำระบบเกลือ ม่อนฟ้าใส จ.เชียงราย

สระว่ายน้ำ  คอนกรีตเสริมเหล็ก,บ่อสปา
 
ระบบสุขาภิบาลฆ่าเชื้อด้วยระบบเกลือ