สระว่ายน้ำ & สปา ระบบโอโซน ซ.วัชรพล

สระว่ายน้ำ ขนาด 4x8 ม. พื้น-ผนัง ปูกระเบื้อง  L-Thai  4"x4"
 
ระบบสุขาภิบาลฆ่าเชื้อด้วยระบบเกลือ + บ่อสปา และบ่อเลี้ยงไม้น้ำด้านข้าง