หมู่บ้านวราบดินทร์ อ.ลำลูกกา

ระบบว่ายทวนกระแส (Swim-Jet)

ไฟใต้น้ำ (Under Water Lights)