แกรนด์ คาริบเบียน คอนโด รีสอร์ต พัทยา

โครงการ แกรนด์ คาริบเบียน คอนโด รีสอร์ต พัทยา                                                                                                                                                                                                                          (Grand Caribbean Condo Resort Pattaya) 

พูลวิลล่าขนาดใหญ่ความจุน้ำ 3,000ลบ.ม (3,000,000ลิตร) 

ติดตั้งระบบเกลือแบบ Commercial กำลังผลิต 500 กรัม/ช.ม 4ชุด โดย เนเชอรัล พูล

The Grande Caribbean Condo Resort's large pool villa with 3,000 m³ water capacity.

Install with 500 GPH Commercial Salt-Chlorination System. 4 sets 

By Naturalpool Thailand.